Maatregelen Coranavirus

Fiscale en andere maatregelen Coronavirus

De gevolgen van de maatregelen tegen het Coronavirus zijn duidelijk merkbaar. Voor sommige sectoren zoals de horeca en de reisbranche in het bijzonder. Ook (non-food) winkels merken over het algemeen een sterke omzetdaling.

In dit artikel word je op weg geholpen met de maatregelen die de Rijksoverheid treft om de gevolgen van de impact van het Coronavirus zoveel mogelijk te beperken.

Belangrijke websites om meer informatie te vinden zijn:

Rijksoverheid

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Hierop staat onder “Vragen voor werkgevers en ondernemers” meer specifieke informatie.

Op de website wordt ook een regeling aangekondigd voor zelfstandige ondernemers. De regeling is bedoeld voor zelfstandige ondernemers met financiële problemen. Op de site wordt gesproken van zzp-ers, maar bedoeld zal worden alle zelfstandige ondernemers.

De regeling werkt terug tot 1 maart. Wanneer je vanaf 1 maart 2020 in de financiële problemen bent gekomen als gevolg van Corona-gerelateerde maatregelen, kan je bij de gemeente waar je woont een aanvraag indienen. Dit hoeft niet direct (wel waarschijnlijk vóór 1 juni).

Eisen die gelden (zie rijksoverheid.nl/vragen):

  • gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
  • woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
  • Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
  • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
  • voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • is vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
  • woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

De gemeente kan maximaal drie maanden inkomensondersteuning geven tot aan het sociaal minimum. Hiernaast kan een lening verstrekt worden (max. € 10.517).

Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel heeft een speciaal Coronaloket geopend. Dit is te bereiken onder telefoonnummer 0800-2117. De website is https://www.kvk.nl/coronaloket/.

Op deze site staan ook de diverse regelingen beschreven:

Werktijdverkorting

Je komt in aanmerking voor werktijdverkorting als je kunt aantonen dat je minimaal 2 en maximaal 24 weken minimaal 20% minder werk hebt door de gevolgen van het coronavirus.

Als voor het personeel werktijdverkorting moet worden aangevraagd, dan moet je eerst een vergunning aanvragen bij het Ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid via de volgende link www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl. Met deze vergunning kan je vervolgens bij het UWV de werktijdverkorting aanvragen (uwv.nl). Dit laatste kan ook via de telefoon 040-4004263. Het aanvraagformulier wordt dan per post toegezonden.

Uitstel betaling belasting

Met een gemotiveerde aanvraag kan je de Belastingdienst verzoeken om uitstel van betaling. De Belastingdienst legt dan geen verzuimboetes op bij te late betaling.

Als de verwachting is dat de winst behoorlijk lager zal uitvallen, kan ook om vermindering van de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting worden gevraagd.

Geplaatst in Algemeen nieuws

Minimumlonen per 1 januari 2018

De minimumlonen zijn per 1 januari 2018 met 0,8 procent omhoog gegaan. Op 1 juli 2018 volgt weer een halfjaarlijkse aanpassing. Lees verder

Geplaatst in Algemeen nieuws,CAO Nieuws,Loonheffingen | Tags: ,,,,,,

Klaar voor SBR jaarrekening voor banken!

Standard Business Reporting: SBR jaarrekening voor bankensbr-logo

SBR jaarrekening voor banken, wat is dat? SBR staat voor Standard Business Reporting (standaard bedrijfsrapportage). Dit is een standaard voor het aanleveren van financiële gegevens. Lees verder

Geplaatst in Algemeen nieuws | Tags: ,,,

Houdt u niet van boekhouden? Yuki helpt!

Wij maken gebruik van de online software van Yuki. U hoeft alleen uw facturen digitaal aan te leveren. Dit kan door de facturen te scannen, mailen of een foto te maken via de Yuki-app. Verkoopfacturen kunt u maken in Yuki en direct mailen naar uw klanten. De af- en bijschrijvingen van uw bankrekening worden de volgende dag automatisch verwerkt in de administratie dankzij een bankkoppeling. Lees verder

Geplaatst in Algemeen nieuws

Zich voordoen als accountant wordt aangepakt!

nba-logoBelastingdienst/Bureau Economische handhaving controleert titelgebruik

Als accountant heb je veel tijd besteed aan een opleiding. Bovendien moet een accountantskantoor voldoen aan vele voorschriften en moeten accountants bijblijven (permanente educatie). Lees verder

Geplaatst in Algemeen nieuws | Tags: ,,,,,

Einde heffingen product- en bedrijfschappen!

Einde heffing bedrijfschapEinde heffing bedrijfschap en productschap

Productschappen en bedrijfschappen worden opgeheven. U hoeft de verplichte bijdrage daarom niet meer te betalen. Vrijwel alle verplichte heffingen die ondernemers moeten betalen aan de product- en bedrijfschappen (PBO) verdwijnen namelijk per 1 januari 2014. Lees verder

Geplaatst in Algemeen nieuws | Tags: ,,,,,,

Verkoop bestelauto aan niet-ondernemer (particulier) en bpm

Voorkom naheffing BPM bij verkoop bestelauto aan particulier!

Verkoop van een bestelauto door u aangeschaft als ondernemer aan een niet-ondernemer kan leiden tot een naheffing BPM bij u! Dit kan behoorlijk in de papieren lopen. In dit artikel leggen we het uit. Lees verder

Geplaatst in Algemeen nieuws,Omzetbelasting | Tags: ,,,,,,,

ANBI-regels blijven veranderen!

De ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen) is van belang voor bijv. de giftenaftrek, maar ook voor de schenk- en erfbelasting die instellingen moeten betalen als zij een erfstelling of gift krijgen of als zij een gift doen. Lees verder