Wat is horizontaal toezicht?

De Belastingdienst wil steeds meer gebruik maken van de kennis en werkzaamheden van fiscale intermediairs, zoals accountantskantoren. Op zich is dit logisch. Immers een goede accountant doet al het nodige om aanvaardbare aangiftes in te leveren. En waarom zal de Belastingdienst dit werk opnieuw doen via belastingcontroles?

Voor ondernemingen is het daarom sinds enkele jaren mogelijk om mee te doen aan Horizontaal Toezicht (HT). HT gaat uit van een open en transparante houding van de partijen naar elkaar.

Grote ondernemingen kunnen zelf een HT-convenant met de Belastingdienst sluiten. Kleinere ondernemingen zijn aangewezen op een koepelorganisatie of hun fiscaal intermediair (zoals de accountant).Kleinere accountantskantoren konden dit eerst niet aanbieden. Voor HT is namelijk een toetsingsinstantie nodig. Accountants staan al onder streng toezicht door een onafhankelijke toetsingsinstantie. Hierbij worden de kantoren periodiek op hun kwaliteit beoordeeld.

KAN (Kwaliteitscentrum Accountancy Nederland)

Ons kantoor is het eerste accountantskantoor in Friesland dat onder de vleugels van KAN meedoet. Tevens behoren wij tot de landelijke kopgroep van acht kantoren!

Hoewel deze toetsingen voldoende zijn voor HT wil de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants) niet meewerken aan het afsluiten van HT-convenanten.

Logo KANTwee adviesorganisaties voor accountants, Fiscount en Auxilium, hebben daarom in 2011 KAN opgericht. KAN verzorgt de toetsingen van de deelnemende kantoren en heeft een koepelconvenant met de Belastingdienst gesloten.

De heer Van der Boom AA: “Ons kantoor bestaat al 45 jaar. De derde generatie is inmiddels aangetreden. Dit geldt overigens ook voor een aantal klanten van ons. Dit onderstreept onze kwaliteit. Het is dan logisch met nieuwe ontwikkelingen mee te doen, zoals horizontaal toezicht. Een aantal klanten heeft al aangegeven hieraan mee te willen doen. Dit is echter geen verplichting. Zie het als een extra service aan de klant”.

Of klanten zich nu wel of niet bij HT aansluiten: Het accountantskantoor blijft zorgen voor een integere en professionele uitvoering van de opdrachten.

Heeft u nog vragen? Laat het ons weten Bellen mag ook:
058 - 2651020