Maatregelen Coranavirus

Fiscale en andere maatregelen Coronavirus

De gevolgen van de maatregelen tegen het Coronavirus zijn duidelijk merkbaar. Voor sommige sectoren zoals de horeca en de reisbranche in het bijzonder. Ook (non-food) winkels merken over het algemeen een sterke omzetdaling.

In dit artikel word je op weg geholpen met de maatregelen die de Rijksoverheid treft om de gevolgen van de impact van het Coronavirus zoveel mogelijk te beperken.

Belangrijke websites om meer informatie te vinden zijn:

Rijksoverheid

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Hierop staat onder “Vragen voor werkgevers en ondernemers” meer specifieke informatie.

Op de website wordt ook een regeling aangekondigd voor zelfstandige ondernemers. De regeling is bedoeld voor zelfstandige ondernemers met financiële problemen. Op de site wordt gesproken van zzp-ers, maar bedoeld zal worden alle zelfstandige ondernemers.

De regeling werkt terug tot 1 maart. Wanneer je vanaf 1 maart 2020 in de financiële problemen bent gekomen als gevolg van Corona-gerelateerde maatregelen, kan je bij de gemeente waar je woont een aanvraag indienen. Dit hoeft niet direct (wel waarschijnlijk vóór 1 juni).

Eisen die gelden (zie rijksoverheid.nl/vragen):

  • gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
  • woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
  • Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
  • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
  • voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • is vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
  • woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

De gemeente kan maximaal drie maanden inkomensondersteuning geven tot aan het sociaal minimum. Hiernaast kan een lening verstrekt worden (max. € 10.517).

Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel heeft een speciaal Coronaloket geopend. Dit is te bereiken onder telefoonnummer 0800-2117. De website is https://www.kvk.nl/coronaloket/.

Op deze site staan ook de diverse regelingen beschreven:

Werktijdverkorting

Je komt in aanmerking voor werktijdverkorting als je kunt aantonen dat je minimaal 2 en maximaal 24 weken minimaal 20% minder werk hebt door de gevolgen van het coronavirus.

Als voor het personeel werktijdverkorting moet worden aangevraagd, dan moet je eerst een vergunning aanvragen bij het Ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid via de volgende link www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl. Met deze vergunning kan je vervolgens bij het UWV de werktijdverkorting aanvragen (uwv.nl). Dit laatste kan ook via de telefoon 040-4004263. Het aanvraagformulier wordt dan per post toegezonden.

Uitstel betaling belasting

Met een gemotiveerde aanvraag kan je de Belastingdienst verzoeken om uitstel van betaling. De Belastingdienst legt dan geen verzuimboetes op bij te late betaling.

Als de verwachting is dat de winst behoorlijk lager zal uitvallen, kan ook om vermindering van de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting worden gevraagd.

Dit bericht werd geplaatst in Algemeen nieuws. Bookmark de permalink .