Wijzigingen ontslagrecht (arbeidsrecht)

Op 3 juni heeft de Eerste Kamer over de Wet Werk en Zekerheid gedebatteerd. Het wetsvoorstel is inmiddels aangenomen. Voor werkgevers is dit een belangrijke wet.

Minister Asscher kondigt uitstel aan!

In de Eerste Kamer klonk kritiek op de snelle inwerkingtreding (per 1 juli 2014) van een aantal onderdelen van de wet: de loondoorbetalingsplicht, de proeftijd, het concurrentiebeding, de aanzegtermijn en de uitzendovereenkomst. Minister Asscher zegde toe dat hij de inwerkingtreding van deze artikelen zal verschuiven naar 1 januari 2015.

De volgende wijzigingen treden dus pas per 1 januari 2015 in werking:

  1. De werknemer moet tijdig horen of zijn contract wordt verlengd.
  2. Geen proeftijd meer bij een contract van 6 maanden of minder.
  3. Geen concurrentiebeding meer mogelijk in een tijdelijk contract.

Ook in onze nieuwsbrief vindt u meer informatie.

Lees verder

Einde heffingen product- en bedrijfschappen!

Einde heffing bedrijfschapEinde heffing bedrijfschap en productschap

Productschappen en bedrijfschappen worden opgeheven. U hoeft de verplichte bijdrage daarom niet meer te betalen. Vrijwel alle verplichte heffingen die ondernemers moeten betalen aan de product- en bedrijfschappen (PBO) verdwijnen namelijk per 1 januari 2014. Lees verder

Geplaatst in Algemeen nieuws | Tags: ,,,,,,

ANBI-regels blijven veranderen!

De ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen) is van belang voor bijv. de giftenaftrek, maar ook voor de schenk- en erfbelasting die instellingen moeten betalen als zij een erfstelling of gift krijgen of als zij een gift doen. Lees verder

Verlengde aanvraag Kinderopvangtoeslag

U ontvangt alleen kinderopvangtoeslag (KOT) als u de aanvraag tijdig indient. Tot 2012 was dit uiterlijk voor 1 april van het volgende jaar. Had u uitstel voor het indienen van uw aangifte inkomstenbelasting? Dan telde dit ook voor de aanvraag kinderopvangtoeslag (KOT). Lees verder

Geplaatst in Toeslagen | Tags: ,,,,,,,,