Minimumlonen per 1 januari 2018

De minimumlonen zijn per 1 januari 2018 met 0,8 procent omhoog gegaan. Op 1 juli 2018 volgt weer een halfjaarlijkse aanpassing.

De minimumloonbedragen worden uitgedrukt in bedragen per maand, per week en per (werk)dag. Een landelijk wettelijk minimumuurloon kent de wet niet. Het uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt.

Onder normale arbeidsduur wordt verstaan de arbeidsduur die in de desbetreffende sector is afgesproken als volledige dienstbetrekking. In de meeste CAO’s is deze arbeidsduur voor een fulltime dienstverband gesteld op 36, 38 dan wel 40 uur per week.

Minimumloon bij stukloon

Uw werknemer moet voor ieder gewerkt uur minimaal het minimumloon krijgen, als u hen stukloon betaalt. Stukloon is loon dat u per stuk afgeleverd werk betaald krijgt.

Overwerk

Werkt uw werknemer extra uren? Dan moet uw werknemer gemiddeld minimaal het minimumloon verdienen voor die gewerkte uren. Dit betekent dat u uw werknemer ook vakantiegeld moet betalen over de extra uren die hij heeft gewerkt. De wettelijke term hiervoor is vakantiebijslag. In uw cao kunnen andere afspraken staan. U moet uw werknemer wel altijd minstens 108% van het minimumloon betalen. Daar kunt u niet van afwijken in uw cao. Dit betekent dat uw werknemer in ieder geval recht heeft op 8% vakantiegeld van zijn loon, óók over meerwerk.

Minimumjeugdloon

U krijgt voor de hogere loonkosten van 18- tot en met 21-jarigen compensatie. Dit krijgt u via het minimumjeugdloonvoordeel. De compensatieregeling gaat in per 1 januari 2018 en compenseert werkgevers met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2017.

Bedragen

Hieronder staan zowel de minimumlonen per 1 januari 2018 als per 1 juli 2017:

Bruto minimumlonen per 1 januari 2018

In euro’s (€)
Leeftijd % van het per maand per week per dag
minimumloon
22 jaar en ouder 100% 1.578,00 364,15 72,83
21 jaar 85,0% 1.341,30 309,55 61,91
20 jaar 70,0% 1.104,60 254,90 50,98
19 jaar 55,0% 867,90 200,30 40,06
18 jaar 47,5% 749,55 172,95 34,59
17 jaar 39,5% 623,30 143,85 28,77
16 jaar 34,5% 544,40 125,65 25,13
15 jaar 30% 473,40 109,25 21,85

Bruto minimumlonen per 1 juli 2017

In euro’s (€)
Leeftijd % van het per maand per week per dag
minimumloon
22 jaar en ouder 100% 1.565,40 361,25 72,25
21 jaar 85,0% 1.330,60 252,90 50,58
20 jaar 70,0% 1.095,80 252,90 50,58
19 jaar 55,0% 860,95 198,70 39,74
18 jaar 47,5% 743,55 171,60 34,32
17 jaar 39,5% 618,35 142,70 28,54
16 jaar 34,5% 540,05 124,65 24,93
15 jaar 30% 469,60 108,40 21,68

 

Dit bericht werd geplaatst in Algemeen nieuws,CAO Nieuws,Loonheffingen en getagged met ,,,,,,. Maak dit favoriet permalink.