Overlijden en box 3

Overlijden: wat moet u in de aangifte doen?

Box 3 en peildatum

In box 3 wordt het inkomen uit sparen en beleggen belast. Het vermogen waarover u inkomstenbelasting verschuldigd bent, wordt bepaald door de waarde van de bezittingen te verminderen met de schulden. De peildatum waarop u de waarde bepaalt is 1 januari.

Overlijden en box 3

Overlijden en wettelijke verdeling

Als uw vader of moeder komt te overlijden en er sprake is van een wettelijke verdeling, dan ontvangt de langstlevende echtgenoot van rechtswege de hele erfenis. De kinderen hebben een vordering op het wettelijke deel van de erfenis op de langstlevende ouder. Daardoor heeft de langstlevende ouder een schuld aan de kinderen. Pas wanneer de langstlevende ouder komt te overlijden kunnen de kinderen de vordering opeisen.

Als de vordering opeisbaar is op de peildatum, moet u als kind deze aangeven bij bezittingen in de rubriek ‘Overige vorderingen’, ook wanneer u de vordering op dat moment heeft ontvangen.

Onverdeelde nalatenschap

Een andere situatie betreft de onverdeelde nalatenschap. Op het moment dat u een aandeel heeft in deze nalatenschap en deze is op de peildatum nog onverdeeld, dan moet u hier toch rekening mee houden in de aangifte. Iedere erfgenaam moet namelijk, ondanks dat de nalatenschap nog niet is toebedeeld, wel zijn eigen aandeel aangeven. Hierbij moet u rekening houden met het soort bezitting. Behoort bijvoorbeeld een bankrekening tot de onverdeelde boedel, geef dan uw aandeel op bij de rubriek ‘Bank- en spaarrekeningen’.

Niet opeisbare geldvordering

Ook kan de situatie ontstaan dat de kinderen een geldvordering hebben op de langstlevende ouder. Op het moment dat de kinderen hun vorderingen nog niet kunnen opeisen, hoeven zij de waarde van deze vordering nog niet in hun aangiftes te vermelden.

Onbetaalde erfbelasting

Het is mogelijk dat door overlijden erfbelasting moet worden betaald. Bijvoorbeeld door de langstlevende echtgenoot, omdat het bedrag boven de partnervrijstelling van € 638.089 uitkomt. Wanneer de erfbelasting op de peildatum nog niet is betaald, maar wel al verschuldigd is, geeft u de verschuldigde erfbelasting bij de langstlevende echtgenoot aan als schuld in box 3.

Dit bericht werd geplaatst in Inkomstenbelasting. Bookmark de permalink .