Breed dienstenpakket

Ons dienstenpakket is breed. Wij kunnen:

  • U helpen bij uw financiële administratie
  • Uw salarisadministratie voeren
  • Uw jaarrekening samenstellen voor alle rechtsvormen (BV, stichting, VOF, eenmanszaak etc.)
  • Al uw fiscale aangiftes verzorgen
  • U hulp en advies geven bij computerproblemen
  • U helpen bij het opstellen van uw ondernemingsplan
  • U advies geven op velerlei gebied, zoals personeel, overname, investeringen etc.

Wat is een (AA-)accountant?

Een AA-accountant (voluit: Accountant-Administratieconsulent) heeft een op het MKB gerichte opleiding met waarborgen voor kwaliteit. Wij zijn aangesloten bij Fiscount, een landelijke organisatie die accountantskantoren waar nodig ondersteunt.

NBA
Vanzelfsprekend zijn we ook aangesloten bij de NBA, de beroepsorganisatie voor accountants.

KAN
Ook zijn we aangesloten bij KAN. KAN faciliteert voor de aangesloten kantoren het kunnen aangaan van een Horizontaal Toezicht convenant met de Belastingdienst.

NOVAK
Verder zijn we lid van de NOVAK en werken we regionaal samen met een viertal andere kleine accountantskantoren.

AA en RA
In Nederland bestaan twee accountantstitels: De AA en de RA (registeraccountant). De RA is vanuit zijn opleiding meer gericht op (heel) grote ondernemingen. De regels en eisen die aan beide beroepsgroepen worden gesteld zijn vrijwel identiek. Beiden hebben dan ook dezelfde bevoegdheden m.u.v. de controle van hele beursgenoteerde ondernemingen, banken en verzekeraars.

De beide beroepsorganisaties (NOvAA en Nivra) zijn daarom ook samengegaan onder de naam NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants).

Heeft u nog vragen? Laat het ons weten Bellen mag ook:
058 - 2651020