Einde heffingen product- en bedrijfschappen!

Einde heffing bedrijfschapEinde heffing bedrijfschap en productschap

Productschappen en bedrijfschappen worden opgeheven. U hoeft de verplichte bijdrage daarom niet meer te betalen. Vrijwel alle verplichte heffingen die ondernemers moeten betalen aan de product- en bedrijfschappen (PBO) verdwijnen namelijk per 1 januari 2014.

Dit betekent een lastenverlichting van circa € 220 miljoen voor bedrijven. Het kabinet bereidt een wetsvoorstel voor dat er voor moet zorgen dat de taken van algemeen belang uitgevoerd blijven worden.

Taken product- en bedrijfschappen

Product- en bedrijfschappen voeren nu nog allerlei taken uit, zowel voor de overheid als voor het bedrijfsleven. Publieke taken zijn bijvoorbeeld het bevorderen van plant- en diergezondheid en dierenwelzijn en voedselveiligheid.

Voor het uitvoeren van deze taken vroegen de product- en bedrijfschappen een bijdrage van ondernemers. Dat gaat nu veranderen: de verplichte heffing wordt afgeschaft, de overheid neemt de publieke taken over en taken voor het bedrijfsleven worden op eigen rekening en op basis van vrijwilligheid uitgevoerd. Dan gaat het bijvoorbeeld om voorlichting en promotie.

Taken naar overheid

De taken op het gebied van het Europese landbouw- en visserijbeleid worden per 1 januari 2014 overgenomen door de overheid. Deze taken worden nu al in opdracht van de minister van Economische Zaken uitgevoerd. Hiervoor is geen wetswijziging nodig. 80% van de publieke taken worden daarmee overgebracht naar de Rijksoverheid. Het streven is om de resterende taken (bijvoorbeeld de verplichte registratie van het gebruik van antibiotica) uiterlijk 1 januari 2015 over te nemen.

De Wet opheffing bedrijfslichamen gaat naar verwachting eind 2014 in. Het wetsvoorstel wordt naar verwachting in het voorjaar naar de Tweede Kamer gestuurd.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

(Bron: Ministerie van Economische Zaken)

Dit bericht werd geplaatst in Algemeen nieuws en getagged met ,,,,,,. Maak dit favoriet permalink.