Horizontaal toezicht

Ons kantoor heeft een convenant Horizontaal Toezicht getekend met de Belastingdienst. Klanten met een onderneming kunnen zich hierbij aansluiten.

Foto ondertekening convenant HTDe door het kantoor gedane aangiftes worden dan slechts marginaal getoetst en direct door de Belastingdienst verwerkt. Dit betekent meer rechtszekerheid voor u als ondernemer. Horizontaal Toezicht gaat hierbij uit van wederzijds vertrouwen, begrip en transparantie.

Of klanten zich nu wel of niet bij HT aansluiten: Het accountantskantoor blijft zorgen voor een integere en professionele uitvoering van de opdrachten.

Heeft u nog vragen? Laat het ons weten Bellen mag ook:
058 - 2651020