HT_Ondertekening

Foto ondertekening convenant HT

Op 20 december 2011 ondertekenden de heren Oepke van der Boom AA en de heer Koos van der Galiën, leidinggevende Relatiebeheerteam teamleider bij de Belastingdienst Noord een convenant Horizontaal Toezicht (HT)