Onderhandelingsresultaat CAO Beroepsgoederenvervoer 2017-2019

Eindbod CAO Beroepsgoederenvervoer

CAO Beroepsgoederenvervoer - vrachtauto

Vrachtauto Miedema Transport te Gytsjerk

Op 8 maart 2017 is in de CAO voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen overeenstemming bereikt (eindbod). De belangrijkste punten zijn:

Looptijd

De CAO Beroepsgoederenvervoer heeft een looptijd van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019.

Loongebouw

Het loongebouw wordt per 1 juli 2017 op de volgende punten aangepast:

  • Er komt een vast verschil van 4% per loontrede in het gehele loongebouw. Startpunt voor de berekening daarvan is de hoogste trede van iedere loonschaal. Na de verhoging met de percentages onder punt 3 zal niemand er in euro’s op achteruit gaan.
  • Invoering van een nieuwe loonschaal A’ met 5 treden onder de huidige loonschaal A.
  • De mintreden A -1, B -1 en C -1 blijven gehandhaafd.

Lonen

  • De lonen behorende bij de loonschalen A t/m H, verblijfkosten¹ en bruto toeslagen zullen per 1 juli 2017 worden verhoogd met 2%. Per 1 januari 2018 en per 1 januari 2019 volgen verdere verhogingen van steeds 2%.
  • In 3 stappen van 1/3 trede per keer, te weten per 1 juli 2017, per 1 januari 2018 en per 1 januari 2019 zal iedere loonschaal van A t/m H worden uitgebreid met 1 extra trede van uiteindelijk 4%. Een ieder die op 1 juli 2017 resp. 1 januari 2018 en 1 januari 2019, 1 jaar of langer in de eindtrede van zijn loonschaal zit, zal bij normale uitvoering van zijn werkzaamheden in de nieuwe eindtrede worden geplaatst.
  • Het jeugdloon van een 21-jarige ingevolge artikel 20 lid 1a van de CAO zal per 1 januari 2018 worden verhoogd van 95% naar 100%.

¹Onbelaste verblijfskostenvergoedingen voor zover het convenant met de Belastingdienst dit mogelijk maakt.

Chauffeurstoeslag/ overurentoeslag chauffeurs

Per 1 juli 2017 wordt er voor chauffeurs een chauffeurstoeslag van 0,75% op het basisloon ingevoerd. Deze toeslag wordt per 1 januari 2018 verhoogd naar 1,5% en per 1 januari 2019 naar 2,25%.

De overurentoeslag voor chauffeurs wordt per 1 juli 2017 verlaagd naar 25%, per 1 januari 2018 naar 20% en per 1 januari 2019 naar 15%.

Toeslagenmatrix

Het huidige artikel 37, de toeslag voor eendaagse nachtritten, wordt per 1 juli 2017 vervangen door een toeslagenmatrix. In geval van een ééndaagse rit (= een rit waarbij het vertrek en de aankomst binnen 24 uur plaatsvinden) krijgt de chauffeur voor de diensturen op maandag tot en met vrijdag gelegen tussen:

00.00 – 04.00 uur een toeslag van 30% op het uurloon;
04.00 – 06.00 uur een toeslag van 10% op het uurloon en
22.00 – 24.00 uur een toeslag van 10% op het uurloon.

Tijd-voor-tijd regeling

Het kunnen afspreken van een vrijwillige tijd-voor-tijd regeling met de OR/personeelsvertegenwoordiging of bij het ontbreken daarvan met de individuele werknemer(s) wordt definitief opgenomen in de CAO Beroepsgoederenvervoer .

Dit bericht werd geplaatst in CAO Nieuws en getagged met ,,,,,,,,,,. Maak dit favoriet permalink.