Wijzigingen ontslagrecht (arbeidsrecht)

Op 3 juni heeft de Eerste Kamer over de Wet Werk en Zekerheid gedebatteerd. Het wetsvoorstel is inmiddels aangenomen. Voor werkgevers is dit een belangrijke wet.

Minister Asscher kondigt uitstel aan!

In de Eerste Kamer klonk kritiek op de snelle inwerkingtreding (per 1 juli 2014) van een aantal onderdelen van de wet: de loondoorbetalingsplicht, de proeftijd, het concurrentiebeding, de aanzegtermijn en de uitzendovereenkomst. Minister Asscher zegde toe dat hij de inwerkingtreding van deze artikelen zal verschuiven naar 1 januari 2015.

De volgende wijzigingen treden dus pas per 1 januari 2015 in werking:

  1. De werknemer moet tijdig horen of zijn contract wordt verlengd.
  2. Geen proeftijd meer bij een contract van 6 maanden of minder.
  3. Geen concurrentiebeding meer mogelijk in een tijdelijk contract.

Ook in onze nieuwsbrief vindt u meer informatie.

Lees verder